Regionális és Környezetgazdaságtan Mesterszak (MSc) felvételi tájékoztató

Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont (REKK)

A Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont (REKK) célja az üzleti és környezeti szempontból is fenntartható energiapiacok kialakításához való szakértői hozzájárulás. Széles körű kutatási, tanácsadási és oktatási tevékenységet végzünk a villamosenergia-, gáz- és szén-dioxid-piacok területén 2004 óta, valamint 2007-ben bővült tevékenységünk a vízgazdasági területtel is. Elemzéseink a szabályozói intézkedések hatásainak vizsgálatától az egyedi vállalati beruházási döntés-előkészítésig terjednek.

A REKK honlapja ide kattintva elérhető.

Tisztább Termelés Magyarországi Központja

A Tisztább Termelés Magyarországi Központja annak a nemzetközi hálózatnak a tagja, amely a Rio-i Egyezményt követő, a fenntartható gazdasági átalakulást támogató folyamatok során az ENSZ Ipari és Technológiai Fejlesztési Szervezetének (UNIDO) kezdeményezésére jött létre. A program magyarországi megvalósításában a UNIDO, a UNEP, a KTM és az IKM, valamint a Budapesti Corvinus Egyetem Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszéke vesz részt. A központ országos hálózatként működik, melynek tagjai kutatóintézetek, tanácsadó vállalatok és egyetemek.

A szervezet célkitűzése a gazdasági és környezeti hasznokat együttesen kínáló, megelőző megoldásokat előnyben részesítő technológiák, termelési eljárások, módszerek és módszertanok bemutatása és elterjesztése Magyarországon. Ezen eljárások a környezet terhelésének csökkentését olyan megoldásokkal érik el, amelyek elsősorban a termelékenység és hatékonyság növelését célozzák, és ezáltal egyidejűleg gazdasági hasznot is eredményeznek a vállalatoknál (az alapanyag-, energia-, valamint az ártalmatlanítási és hulladék-elhelyezési költségek csökkentésén keresztül). E mellett a központ és a program tágabban értelmezett célkitűzése a környezettudatos fogyasztói réteg és piac erősítése, és ezen keresztül a környezet terhelésének csökkentése.

A TTMK honlapja ide kattintva elérhető.