Lantosné Pósvai Andrea
Kocsis Tamás
Kiss Károly
Ásványi Katalin
Kerekes Sándor
Széchy Anna
Wetzker Konrad
Marjainé Szerényi Zsuzsanna
Zsóka Ágnes
Csutora Mária
Pataki György
Benedek Zsófia
Tkatchenko Rossen
Harangozó Gábor

A tanszékről

A környezetügy az egyetem számos tanszékének oktatási és kutatási programjában megjelenik. A mi tanszékünk feladata, hogy átfogóan, összefüggéseiben vizsgálja a környezetügy szerteágazó területeit. Integrálni próbáljuk a közgazdaságtudomány és a menedzsment szempontjából azokat a kutatási eredményeket, amelyek a környezeti tudományok különböző műhelyeiben születnek. Erre csak széleskörű, egyetemen belüli és egyetemen kívüli kapcsolatokkal vállalkozhatunk.

Célunk tehát, hogy áttekintést adjunk a környezetügy egészéről a közgazdász hallgatók széles rétegei számára. Ezen túlmenően a tanszék a Környezettudományi Intézet égisze alatt jelentős szerepet vállal a Regionális és környezetgazdaságtan mesterszakos hallgatók képzésében, valamint gazdái vagyunk az alapszakos környezeti menedzsment szakirány képzésnek.

Az oktatási feladatok mellett aktív kutatómunkát folytatunk: célunk, hogy saját kutatásainkkal is gazdagítsuk a környezetgazdaságtan és a környezetei menedzsment eredményeit, eszköztárát.

A tanszék története

A Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék története valójában 1986-ban kezdődött a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen, amikor Kerekes Sándor a Technológiai és Áruismeret Tanszék vezetője lett. A rendszerváltás közeledtével azonban profilváltásra volt szükség, erősíteni kellett a közgazdász oldalt.

1989-re - tantervi-strukturális reformok formájában - az egyetemet is elérték a változás szelei. A rendszerváltozás közeledtével felértékelődtek a környezetvédelemmel kapcsolatos témák. A tanszék tevékenységi körét tehát célszerű volt a természeti környezet és a gazdaság közötti kapcsolat tanulmányozására összpontosítani, s 1989-ben az egyetemi tanács is áldását adta az új, Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék elnevezésre.

A tanszéknek saját tankönyvekre volt szüksége, hogy el tudják kezdeni az új tárgyak tanítását, amelyek már a közgazdaságtan és a környezetvédelem közötti kapcsolatot kezdték boncolgatni. E végett Kerekes Sándor tollából (Marjainé Szerényi Zsuzsanna közreműködésével) 1991-ben megjelent a Környezetvédelemről közgazdászoknak című könyv, azonban még természettudományos alapon közelített a témához. Sok év kiforrott munka után megjelent 1995-ben a Kerekes Sándor által írt végleges tankönyv Környezetgazdaságtan alapjai címmel, mely a magyarországi egyetemi környezetgazdaságtan-oktatás egyik alapvető forrásává vált. Jelentős erőfeszítések történtek a szemináriumokon használható, az elméletet számpéldákkal illusztráló, 1995-ben megjelent Környezetgazdaságtan példatár előállítása érdekében.

Az idő haladtával a tanszék a felsőbb szintű, specializáltabb, a szakma mélyére hatoló oktatás területén is megvetette a lábát. 1992-ben sikerült elérni, hogy elinduljon a Környezetvédelmi menedzsment szakirány.

Az egyetemi oktatást is állandóan utolérő reformok újabb és újabb ötleteket és azok formába öntését követelték. Nem volt ez másként az új bachelor és mesterképzés vonatkozásában sem. A Bologna-rendszer adta változások következtében a BA/BSc szakos hallgatók is felvehették a környezeti menedzsment szakirány tárgyait, a magasabb szinteken pedig elindult a Regionális- és környezetgazdaságtan mesterszak, amelyen a hallgatók mélyebb ismereteket szerezhetnek a területről.