Regionális és Környezetgazdaságtan Mesterszak (MSc) felvételi tájékoztató

Lantosné Pósvai Andrea
Kocsis Tamás
Kiss Károly
Ásványi Katalin
Kerekes Sándor
Széchy Anna
Wetzker Konrad
Marjainé Szerényi Zsuzsanna
Zsóka Ágnes
Csutora Mária
Pataki György
Benedek Zsófia
Tkatchenko Rossen
Harangozó Gábor

A tanszékről

A környezetügy az egyetem számos tanszékének oktatási és kutatási programjában megjelenik. A mi tanszékünk feladata, hogy átfogóan, összefüggéseiben vizsgálja a környezetügy szerteágazó területeit. Integrálni próbáljuk a közgazdaságtudomány és a menedzsment szempontjából azokat a kutatási eredményeket, amelyek a környezeti tudományok különböző műhelyeiben születnek. Erre csak széleskörű, egyetemen belüli és egyetemen kívüli kapcsolatokkal vállalkozhatunk.

Célunk tehát, hogy áttekintést adjunk a környezetügy egészéről a közgazdász hallgatók széles rétegei számára. Ezen túlmenően a tanszék a Környezettudományi Intézet égisze alatt jelentős szerepet vállal a Regionális és környezetgazdaságtan mesterszakos hallgatók képzésében, valamint gazdái vagyunk az alapszakos környezeti menedzsment szakirány képzésnek.

Az oktatási feladatok mellett aktív kutatómunkát folytatunk: célunk, hogy saját kutatásainkkal is gazdagítsuk a környezetgazdaságtan és a környezetei menedzsment eredményeit, eszköztárát.

A tanszék története

A Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék története valójában 1986-ban kezdődött a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen, amikor Kerekes Sándor a Technológiai és Áruismeret Tanszék vezetője lett. A rendszerváltás közeledtével azonban profilváltásra volt szükség, erősíteni kellett a közgazdász oldalt.

1989-re - tantervi-strukturális reformok formájában - az egyetemet is elérték a változás szelei. A rendszerváltozás közeledtével felértékelődtek a környezetvédelemmel kapcsolatos témák. A tanszék tevékenységi körét tehát célszerű volt a természeti környezet és a gazdaság közötti kapcsolat tanulmányozására összpontosítani, s 1989-ben az egyetemi tanács is áldását adta az új, Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék elnevezésre.

A tanszéknek saját tankönyvekre volt szüksége, hogy el tudják kezdeni az új tárgyak tanítását, amelyek már a közgazdaságtan és a környezetvédelem közötti kapcsolatot kezdték boncolgatni. E végett Kerekes Sándor tollából (Marjainé Szerényi Zsuzsanna közreműködésével) 1991-ben megjelent a Környezetvédelemről közgazdászoknak című könyv, azonban még természettudományos alapon közelített a témához. Sok év kiforrott munka után megjelent 1995-ben a Kerekes Sándor által írt végleges tankönyv Környezetgazdaságtan alapjai címmel, mely a magyarországi egyetemi környezetgazdaságtan-oktatás egyik alapvető forrásává vált. Jelentős erőfeszítések történtek a szemináriumokon használható, az elméletet számpéldákkal illusztráló, 1995-ben megjelent Környezetgazdaságtan példatár előállítása érdekében.

Az idő haladtával a tanszék a felsőbb szintű, specializáltabb, a szakma mélyére hatoló oktatás területén is megvetette a lábát. 1992-ben sikerült elérni, hogy elinduljon a Környezetvédelmi menedzsment szakirány.

Az egyetemi oktatást is állandóan utolérő reformok újabb és újabb ötleteket és azok formába öntését követelték. Nem volt ez másként az új bachelor és mesterképzés vonatkozásában sem. A Bologna-rendszer adta változások következtében a BA/BSc szakos hallgatók is felvehették a környezeti menedzsment szakirány tárgyait, a magasabb szinteken pedig elindult a Regionális- és környezetgazdaságtan mesterszak, amelyen a hallgatók mélyebb ismereteket szerezhetnek a területről.